Joods mo­nu­ment voor de Maastrichtse­straat

Deportatie van zestien Joodse families straat

Introductie

In de Maastrichtse­straat werden tijdens de bezetting van Nederland door Nazi-Duits­land zestien Joodse families gede­porteerd, waarvan dertig vol­wassenen en twaalf kinderen niet levend van de kampen zijn terug­gekomen.

Deportatie van zestien Joodse Families StraatIn 2006 kwamen een aantal bewoners van de Maastrichtse­straat samen om te spreken over deze gebeurtenis. De kennis­neming van de depor­tatie heeft het beeld van de straat voor veel bewoners veranderd. De straat is niet alleen de straat die zij dachten te kennen: de straat is ook een decor geworden van een gewelddadige gebeur­tenis. De straat is zelf feite­lijk een mo­nu­ment geworden, maar het ontbreekt aan een duide­lijk teken om het lijden van deze families te herdenken en hen te eren.

Om deze reden hebben enkele bewoners contact gezocht met de gemeente Den Haag, met het verzoek een mo­nu­ment voor deze families op te richten. Tevens zijn zij met een aantal kunstenaars in gesprek gegaan om te zoeken naar een passende vorm om de geschiedenis van de Maastrichtse­straat niet te vergeten, maar blijvend in herinnering te brengen.

Lees verder over het monument >

Read the English introduction >